Ko Ho Ken

↓ ↘ → + A

 

Flying Ko ho Ken

during jump↓ ↘ → + A


Ko Ho

→ ↓ ↘ + A


Zan Retsu Ken

 → ← → + A

 

Kishingeki

↓ ↙ ← + A


Hien Shippu Kyaku

↙ → + B

 

Shoran Kyaku

→ ↘ ↓ ↙ ← + B

Haoh Shokoh Ken

→ ← ↙ ↓ ↘ → + C 

 

Ryuko Ranbu

↓ ↘ →   + AC

Shoulder Throw

← ou → +C

- section à compléter!

Bannière bouton