Ko Ho Ken

↓ ↘ → + A


Ko Ho

→ ↓ ↘ + A


Zan Retsu Kyaku

 → ← → + B

 

Hien Shippu Kyaku

↙ → + B

Haoh Shokoh Ken

→ ← ↙ ↓ ↘ → + A

 

Ryuko Ranbu

↓ ↘ → + C, A

Body Toss

← ou → +C

- section à compléter!

Bannière bouton