HOKUTOMARU

Shuriken

↓ ↘ → + A

 

Triple Shuriken

↓ ↘ → + C

 

Kuuchu Shuriken

during jump,↓ ↘ → + A / C


 Karakusa Giri

↓ ↙ ← + A / C

(hold button to dash)


Kuuha Dan

↓ ↘ →  + B / D


Kyou

↓ ↙ ← + B

 

Air Kyou

during jump, ↓ ↙ ← + B

 

Jitsu

↓ ↙ ← + D


Air Jitsu

during jump,↓ ↙ ← + D 

 

Hokutomaru can double jump.

S-POWER DESPERATION MOVES

Chou Hisatsu Shuriken

↓ ↘ → ↓ ↘ → + A


Ougi Chou Hisatsu Tatsumaki

↓ ↘ → ↓ ↘ → + B

 

P-POWER DESPERATION MOVES

      Chou Hisatsu Shuriken

↓ ↘ → ↓ ↘ → + C


Ougi Chou Hisatsu Tatsumaki

↓ ↘ → ↓ ↘ → + D

Hikkaki

← ou → + C

 

Nonmen Tsukuri

during jump, ←,  ou → + C

- jumping D, C, Kuuha Dan, Ougi Chou Hisatsu Tatsumaki

Kuuha Dan, Brake, crouched D (forward), Jitsu

jumping C, C, Triple Shuriken, Karakusa Giri

jumping B-C, A, D, C+D (TOP)

jumping B-C, A, D, Kuuha Dan, Brake (AB), crouched D (forward), Ougi Chou Hisatsu Tatsumaki

jumping B-C, crouched A (forward), Kuuchu Shuriken

jumping B-C, crouched A (forward), Jitsu

A, D, Kuuha Dan, Brake (AB),Triple Shuriken

Bannière bouton