KIM JAE HOON

Shakka Shuu

↓ ↘ → + A / C

 

Shou Hou Kyaku

← ← + B

 

 Ryuusei Kyaku

↓ ↘ → + B / D


Hangetsu Zan

↓  ← + B / D


Hien Zan

(2sec) + B / D

Tenchu Zan

 ↓ + D

 

      Hishou Kyaku

during jump, ↓ + B / D

-Hassei Waza Trip

↘ + B / D

-Hassei Waza Overhead

↓  ← + B / D

S-POWER DESPERATION MOVES

Houyoku Ten Shou Kyaku

↓ ↘ → ↓ ↘ → + A


Hou'ou Kyaku

↓ ↘ → ↓ ↘ → + B

 

P-POWER DESPERATION MOVES

Houyoku Ten Shou Kyaku

↓ ↘ → ↓ ↘ → + C

(hold C to charge flame Kick)

 

Hou'ou Kyaku

↓ ↘ → ↓ ↘ → + D

Tai Otoshi

← ou → + C

- jumping C, C, Shakka Shuu

jumping C, C, Ryuusei Kyaku

jumping C, C, Hangetsu Zan

jumping C, C, Hien Zan

jumping C, C, Hou'ou Kyaku

jumping C, C, Hien Zan, Brake AB, Hou'ou Kyaku

jumping C, C, Hien Zan, Brake AB, Houyoku Ten Shou Kyaku, C+D (TOP)

jumping C, C, Hien Zan, Brake AB, Houyoku Ten Shou Kyaku, Hien Zan (strong), Tenchu Zan

- Shou Hou Kyaku, C+D (TOP)

- Shou Hou Kyaku, Hien Zan, Tenchu Zan

- Shou Hou Kyaku, Houyoku Ten Shou Kyaku, Hien Zan, Tenchu Zan

- Shou Hou Kyaku, Houyoku Ten Shou Kyaku, C+D (TOP)

Bannière bouton