KUSHNOOD BUTT

Koho Ken

↓ ↘ → + A / C


 Koho

→ ↓ ↘ + A / C


Hien Shippu Kyaku

↓ ↘ →  + B


Power Shippu Kyaku

 ↓ ↘ → + D

 


Joudan Harai

↓ ↙ ← + A


Gedan Harai

↓ ↙ ← + B


Ryu Sen Ken

Hold C, then release (4 power levels)

 

Ko Sen Kyaku

Hold D, then release (4 power levels) 

S-POWER DESPERATION MOVES

Hao Sho Ko Ken

↓ ↘ → ↓ ↘ → + A


Kyokugen Ko Ho

↓ ↘ → ↓ ↘ → + B

 

P-POWER DESPERATION MOVES

Hao Sho Ko Ken

↓ ↘ → ↓ ↘ → + C


Kyokugen Ko Ho

↓ ↘ → ↓ ↘ → + D

 

Ryuuko Ranbu

↓ ↘ → ↓ ↘ → ↓ ↘ → + C

(tapping C quickly increases power on 4 levels)

Kyokugen Zu Tsuki

← ou → + C

- jumping D, C, Koho, Brake (AB), Hien Shippu Kyaku, Kyokugen Ko Ho

- Holding C or D, jumping C or D, C or D, release button

jumping C, C, Koho Ken

jumping C, C, Hien Shippu Kyaku

jumping C, C, C+D (TOP)

jumping C, C, Koho, Brake (AB), Koho (strong)

jumping C, C, Ryuuko Ranbu

jumping D, C, Koho, Brake (AB), Hao Sho Ko Ken

- jumping D (accross opponent), C, Ko Ho, Brake (AB), Kyokugen Ko Ho

Bannière bouton