CHOI BOUNGE

Kaiten Hi En Zan

← (2 sec)  + A / C


Tatsumaki Shippuu Zan

↓(2sec) ↑ + A / C


Hisho Kuu Retsu Zan

↓(2sec) ↑ + + B / D

Shin Chouzetsu Tatsumaki Shinkuu Zan

 (2 sec) ↙  ↑ + BC

Claw Torture

← ou → + C

- Flying C + ducking A (x2) + Tatsumaki Shippu Zan (A)

- (Accross) Flying C (x2) + ducking B + ducking A + Tatsumaki Shippu Zan (A)

- Flying C + standing D

Bannière bouton