GORO DAIMON

Tenchi Gaeshi

corps à corps, ↓ ↙ ← → + C


Cho Osotogari

corps à corps, → ↙ ↓ ↘ + D


Chou Ukemi

↓ ↙ ← + B / D


Jirai Shin

→ ↓ ↘  + A / C

Jigoku Gokuraku Otoshi

corps à corps, → ↘ ↓ ↙ ←  ↘ ↓ ↙ ← + C

Ground Choke

← ou → + C

 

Balayage

← ou → + D

- flying A + ducking A (x5) + Tenchi Gaeshi

- flying D + Cho Osotogari

- flying C (over opponent) + standing A (x3) + ducking A + standing A

- flying D + standing D + Cho Osotogari

Bannière bouton