KYO KUSANAGI

108 Shiki Yami Barai

↓ ↘ → + A / C


100 Shiki Oni Yaki

→ ↓ ↘ + A / C


Ge Shiki Gou Fu You

→  + D


101 Shiki Oboro Guruma

← ↓ ↙ + B / D

 

Ge Shiki Naraku Otoshi

during jump, ↓ + C

Ura 108 Shiki Orochi Nagi

↓ ↙ ← ↓ ↘ → + C

Body Slam

← ou → + C

- flying D + ducking B + standing C + 100 Shiki Oni Yaki

- flying D + standing D + 101 Shiki Oboro Guruma (D)

flying D + standing C + 108 Shiki Yami Barai

- flying D + standing C + 100 Shiki Oni Yaki

- flying D + ducking A + 108 Shiki Yami Barai

- flying C + standing C + 101 Shiki Oboro Guruma (D)

- flying C + ducking B + standing C + 108 Shiki Yami Barai

- flying C + ducking B + standing C + 100 Shiki Oni Yaki

- jumping C + ducking B + standing C + 101 Shiki Oboro Guruma

Ge Shiki Naraku Otoshi + standing C + 101 Shiki Oboro Guruma

Ge Shiki Naraku Otoshi + ducking B + standing C + 101 Shiki

Bannière bouton