MAI SHIRANUI

Musasabi no Mai

(2sec) ↑ + A / C


Ka Cho Sen

↓ ↘ → + A / C


Ryu En Bu

↓ ↙ ← + A / C


Hissatsu Shinobibatchi

← ↙ ↓ ↘ → + D

Cho Hissatsu Shinobibatchi

→ ↙ → + BC

Jumping Izuna Otoshi

← ou → + C / D


Yumezakura

during jump, ou ← ou ↓ + D

- Flying D + ducking C + Cho Hissatsu Shinobibatchi

- Flying C + ducking B + Musasabi No Mai

- Flying D + ducking A + Ryu En Bu

Bannière bouton