ROBERT GARCIA

Ryuu Geki Ken

↓ ↘ → + A / C

 

Flying Dragon Kyaku

during jump↓ ↙  + B / D


Ryuuga

→ ↓ ↘ + A / C


Zan Retsu Kyaku

↓ ↙ ← + B / D


Hien Shippu Kyaku

↙ → + B / D

  

Haoh Shokoh Ken

→ ← ↙ ↓ ↘ → + A / C

Ryuko Ranbu

↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← + C

Body Toss

← ou → +C / D

- Flying C + standing C + Ko Ho

- Flying D + ducking D

- Flying B + ducking A + Hien Shippu Kyaku

- Flying D + ducking C + Hien Shippu Kyaku + Zan Retsu Kyaku

Bannière bouton