YURI SAKAZAKI

Ko Ho Ken

↓ ↘ → + A

 

Rai Ho Ken

↓ ↘ → + B


Hyaku Retsu Binta

 →  ↓ ↘  + A

 

Kyokugenryu Sai Ha

↓ ↙ ← + A


Enbu Kyaku

↓ ↙ ← + B

 

En Yoku

→ + D


Haoh Shokoh Ken

→ ← ↙ ↓ ↘ → + C 

Hyen Ho Oh Kyaku

→ ← → ↘ ↓ ↙ ← + BC

Silent Nage

← ou → +C / D

 

Izuna Otoshi

during jump, ← ou → ou  +C

- Flying D (accross) + ducking B (x2) + ducking C + ducking D

- Flying D + standing C + Kyokugenryu Sai Ha

- Flying D + standing C + Hyaku Retsu binta

Bannière bouton