GORO DAIMON

Chô Ukemi

↓ ↙ ← + B / D


Jirai Shin

→ ↓ ↘  + A / C

 

Kumo Tsukomi Nage

← ↙ ↓ ↘ → + A


Kiri Kabu Kaesi

← ↙ ↓ ↘ → + C

Jigoku Gokuraku Otoshi

corps à corps, → ↘ ↓ ↙ ←  ↘ ↓ ↙ ← + C

Tsukami Tataki Tsuke

mi-distance, ← ou → + C


Juji Shime

← ou → + C

 

Okuriashi Barai

← ou → + D


Tenchi Gaeshi

→ ↘ ↓ ↙ ← → + C


Cho Osotogari

↙ ↓ ↘ → + B

- flying D + Cho Osotogari

- Crossup C + standing A (x3) + ducking A + standing A

- flying D + standing D + Cho Osotogari

- flying D, standing C, Kiri Kabu Kaesi

- flying C, standing C, Tenchi Gaeshi

- flying C, standing D, Cho Ousotogari

- flying C, ducking D, Kiri Kabu Kaesi

- (opp. cornered) standing/flying CD, Kiri Kabu Kaesi

- (MAX) flying C/D, standing C/D, Jigoku Gokuraku Otoshi

- Only VS Mr Big: flying D, standing D, Tenchi Gaeshi, CD, Kiri Kabu

Bannière bouton