ROBERT GARCIA

Ryuu Geki Ken

↓ ↘ → + A / C

 

Flying Dragon Kyaku

during jump↓ ↙  + B / D


Ryuuga

→ ↓ ↘ + A / C

 

Kyokugenryu Renbu Kyaku

(close) ← ↓ ↘ → + B / D


Hien Shippu Kyaku

→ ↘ ↓ ↙ ← + B / D

Haoh Shokoh Ken

→ ← ↙ ↓ ↘ → + A / C

 

Ryuko Ranbu

↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← + C


RyuChouu Kyaku

← ou → +C


Kubikiri Nage

← ou → +D

- flying C + standing C + Ko Ho

- flying D + ducking D

- flying B + ducking A + Hien Shippu Kyaku

- flying D, standing C, Ryuuga (C)

- flying D, standing C, Hien Shippu Kyaku (D)

- standing C, Ryuu Geki Ken (A)

- standing C, Kyokugenryu Renbu Kyaku, flying CD

- flying D, Flying Dragon Kyaku

- (MAX, opp. cornered) standing C, Kyokugenryu Renbu Kyaku, Haoh Shokoh Ken

Bannière bouton