WAN FU

Kikou Dai Bokusatsu

↓ ↘ → + Slash


 Kikou Senpu Gekki

→ ↓ ↘ + Slash


Shin Kikou Bakutenho

↓ ↙ ← + Slash


Benpatsu

↓ ↙ ← + CD

Shin Kikou Dai Bakuten (Weapon Smash)

 → ← ↙ ↓ ↘ → + B


SD Transformation

← → ↘ ↓ ↙ ← →  + D 

Body Slam

← ou → + B

 

Torture

← ou → +AB

 

Knee Drop

← ou → + D

 

Face Sitting

← ou → + CD

 

Throw

(désarmé) ← ou → + B

 

Head Smash

(désarmé) ← ou → + AB

AB, Kikou Senpu Gekki

- (corner) Shin Kikou Dai Bakuten, crouching CD

jumping AB, Kikou Dai Bokusatsu

jumping AB, Kikou Senpu Gekki

jumping CD, crouching CD

- up jump CD, crouching AB

Bannière bouton