LAST UPDATE: 19.06.2014

- 3Minutes -

1. ROBB (Usa)

92.000


2. KURUSH (Fra)

43.700


3. ANZYMUS (Fra)

39.500


4. FREE

FREE


5. FREE

FREE


1. PHILEVO (Bel)

139.010


2. ROBB (Usa)

104.470


3. FREE

FREE


4. FREE

FREE


5. FREE

FREE


- Regulation -

1. GUNTHER (Ger)

259


2. M.POODLE (Usa)

258


3. KURUSH (Fra)

244


4. TIBE (Fra)

203


5. KURUSH (Fra)

137


1. XJUAN (Mex)

7'06"15 All


2. PXL (Fra) 

7'06"78 All


3. KCW (Aus)

7'18"77 All


4. TIBE (Fra) 

7'38"85 All


5. FREE

FREE


1. FRANCK (Fra)

-17 (AUS)


2. HENKE (Swe)

-15 (AUS)


3. JEFF (Usa)

-13 (AUS)


4. TIBE (Fra)

-12 (AUS)


5. KURUSH (Fra)

-11 (AUS)


1. TIBE (Fra)

3'44"64 All


2. MALDOROR (Fra) 

4'00"85 All


3. MURIKOV (Swi) 

4'16"27 All


4. KCW (Aus)

4'19"51 All


5. GUNTHER (Ger)

PARK


1. BAYOU B. (Fra)

7 Wins


2. GUNTHER (Ger)

4 Wins


3. ANZYMUS (Fra)

2 Wins


3. MURIKOV (Swi)

2 Wins


3. KURUSH (Fra)

2 Wins


1. KURUSH (Fra)

2 Wins


2. GUNTHER (Ger)

1 Win


3. FREE

FREE


4. FREE

FREE


5. FREE

FREE


1. GUNTHER (Ger)

3 Wins


1. KURUSH (Fra)

3 Wins


3. PHILEVO (Bel)

1 Win


4. FREE

FREE


5. FREE

FREE


- 2x2 Minutes -

1. KURUSH (Fra)

4 Wins


2. ANZYMUS (Fra)

1 Win


3. FREE

FREE


4. FREE

FREE


5. FREE

FREE


- 2x2 Minutes -

1. FREE

FREE


2. FREE

FREE


3. FREE

FREE


4. FREE

FREE


5. FREE

FREE


- Stroke Play -

1. TIBE

EVEN (CC)


2. FREE

FREE


3. FREE

FREE


4. FREE

FREE


5. FREE

FREE


- Paris-Dakar -

1. MALDOROR (Fra)

3'08"45


2. YAO (Fra)

3'10"14


3. KCW (Aus)

3'11"12


4. TIBE (Fra)

3'11"33


5. KURUSH (Fra)

3'13"13


1. KURUSH (Fra)

127.704


2. JEFF (Usa)

110.902


3. ROBB (Usa)

91.303


4. PHILEVO (Bel)

75.503


5. MURIKOV (Swi)

71.302


Bannière bouton
Bannière bouton